ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ BOEING

ΗΠΑ: Επιπλέον δασμοί σε γαλλικά και γερμανικά προϊόντα εξαιτίας της διένεξης για τις Airbus/Boeing

Τμήματα αεροσκαφών, μη αφρώδη κρασιά και γαλλικά και γερμανικά κονιάκ…
31/12/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

15/04/2021, 20:29