ΗΠΑ ΕΒΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Πάλμερ από τον Έβρο: Μη αποδεκτή και μη βιώσιμη η κατάσταση εδώ

«Η ανεξέλεγκτη μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων που παραπλανήθηκαν ώστε να πιστεύουν…
07/03/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

15/04/2021, 20:29