ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Έτοιμη να απαντήσει η ΕΕ στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Οι εντάσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες επανεμφανίστηκαν…
03/10/2019, 00:00

Μυστικά & Documento

15/04/2021, 20:29