Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΗΡΩΔΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Αλχημείες καθαγιασμένες από το χριστιανικό ιερατείο

Ο ∆ιονύσιος ο Μικρός (περ. 470-544) ήταν Σκύθης µοναχός (ηγούμενος…
24/12/2020, 00:00