ΚΑΙΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟ

Στρόβιλοι Von Kármán στο Βόρειο Αιγαίο

Οι στρόβιλοι αυτοί δημιουργούνται σε ένα ρευστό όταν η ροή…
16/01/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

11/04/2021, 17:00