ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρόστιμα σε εργαζόμενους για κάπνισμα μέσα σε νοσοκομείο

Αναλυτικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ σε εργαζόμενη του «Γεώργιος Γεννηματάς»…
16/08/2019, 12:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 5:00