ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΗΡΩΪΝΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Καρδίτσα: Οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο τραυματίζοντας σοβαρά αστυνομικό

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έγινε διακομιδή του άμεσα με…
01/08/2020, 00:00