ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Κρανίου τόπος Μουζάκι και Αργιθέα

Τουλάχιστον τρεις γέφυρες έχουν καταρρεύσει, πολλά χωριά παραμένουν στο σκοτάδι…
19/09/2020, 12:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 5:00