ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΔΑΝΙΑ ΜΕΤΡΑ

Δανία-κορονοϊός: Τα μέτρα της κυβέρνησης για τον ιδιωτικό τομέα

Τα μέτρα είναι τα εξής: α) Τα μέτρα αφορούν εταιρείες…
17/03/2020, 00:00