ΜΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έκτακτη ενίσχυση σε 13 δήμους για κοινωνική προστασία, λειψυδρία και ζημιές από καιρικά φαινόμενα (Πίνακες)

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της…
04/05/2019, 00:00