ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με το Μεταφορικό Ισοδύναμο;

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους…
02/07/2020, 00:00