ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Αναμμένα φώτα σε κάθε σπίτι Μικρασιατών

Τα τελευταία χρόνια ένα έθιμο ξεκίνησε από την Αθήνα και…
14/09/2019, 00:00