ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Σάκης Παπαδημητρίου μιλάει για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο

Τον Ντίνο Χριστιανόπουλο τον γνώρισα το 1958 όταν ήµουν µαθητής…
17/08/2020, 12:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 5:00