ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΦΕΑ: Συμμετέχουμε κανονικά στις συμβολικές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Με την ανακοίνωση αυτή διαχωρίζεται η θέση του Συλλόγου από…
15/11/2020, 12:00