ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μια επικοινωνιακή πρόταση φυγής

Δημοσιοποίησε λοιπόν την επιλογή του προτείνοντας μία γυναίκα. Την πρόεδρο…
16/01/2020, 00:00