ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 962 εποχικών πυροσβεστών

Η διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου θα είναι θα είναι…
06/05/2019, 12:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 5:00