ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΛΟΙΟ

Το σκάφος Ocean Vicking εκπέμπει SOS: Έχει 356 διασωθέντες πρόσφυγες και τροφή μόνο για πέντε ημέρες

«Μας μένουν κανονικές μερίδες τροφοδοσίας μόνον για πέντε ημέρες», προειδοποιεί…
23/08/2019, 00:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 17:00