ΡΟΜΠΟΤ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο «Φιόντορ» εργάστηκε με δράπανο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (Video)

«Πραγματοποιήσαμε σειρά εργασιών με διάφορα εργαλεία, τα οποία μπορούν να…
03/09/2019, 00:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 17:00