ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις και αιτήματα τουριστικών πρακτόρων και ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων

Οι τουριστικοί πράκτορες ζητούν πλήρη επιδότηση ενοικίου, απαλλαγή εισφορών ΕΦΚΑ…
29/05/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

09/05/2021, 17:00