8.11.2019 Τυφλό χτύπημα

• Κινδυνεύει η ιστορική μνήμη από μια αντιμιλιταριστική παρέμβαση μερικών...