Απόφαση κακή και προβληματική

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου είναι μια κακή απόφαση η οποία προβαίνει σε κακή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου όπως ισχύει με τους νέους κώδικες και επιπροσθέτως είναι έκδηλα έντονα αντιφατική, με φανερές δικονομικές προσαρμογές αφενός προκειμένου ο Σαραλιώτης να θεωρηθεί αθώος παρά το...