Επιχείρηση «ανακύκλωση» στη Δυτική Ελλάδα

Νέες επενδυτικές δυνατότητες ανοίγονται για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης ή έχουν «ελαφρύ» περιβαλλοντικό αποτύπωμα με οικο-καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία τους.