Για ποιες επιχειρήσεις «παγώνουν» τα δάνεια για έξι μήνες

Σημαντική συρρίκνωση των επιχειρήσεων που θα μπορούν να αναστείλουν τις δόσεις δανείων τους μέχρι ακτ’ ελάχιστο στις 30-09-2020 φέρνει η απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Θα πρέπει να γίνε ξεκάθαρος σε όλους ότι η συγκεκριμένη αναστολή αφορά μόνο τα χρεωλύσια (δηλαδή τη δόση που αφορά στο...