ΔΕΗ και Δήμος Αθηναίων: Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας για την αξιοποίηση του συνόλου των συνεργειών που προκύπτουν από τη δράση τους προς αμοιβαίο όφελος συνήψαν η ΔΕΗ και ο δήμος Αθηναίων. Το μνημόνιο υπέγραψαν σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης.