17.04.2019 Τα ψηφιακά «Εις εαυτόν»

«Τι είναι, λοιπόν, πολύτιμο; Να σε χειροκροτούν; Όχι ! » έγραφε τον δεύτερο...

— Γιώργος Ι. Αλλαμανής