Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει ελλείψεις σε βασικές υποδομές και προσωπικό

Τον εκσυγχρονισμό της Διοικητικής Δικαιοσύνης, την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές και την επίλυση του χρονίζοντος κτιριακού προβλήματος πολλών διοικητικών δικαστηρίων, απαιτεί με ψήφισμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.