45.499 ΕΥΡΩ Δικηγόρος παραιτήθηκε από τον Σύλλογο για να πάρει το εφάπαξ και επανεγγράφηκε - Πρωτοδικείο τον υποχρέωσε να επιστρέψει τα χρήματα

Πρωτοδικείο υποχρέωσε δικηγόρο να επιστρέψει έντοκα το εφάπαξ των 45.499 ευρώ το οποίο έλαβε μετά την παραίτησή του από μεγάλο Δικηγορικό Σύλλογο που ήταν εγγεγραμμένος, καθώς μόλις εισέπραξε το εφάπαξ αμέσως υπέβαλε αίτημα επανεγγραφής στον ίδιο Δικηγορικό Σύλλογο το οποίο έγινε αποδεκτό από το...