«Καμπανάκι» της ΕΚΤ για τα πολύ χαμηλά επιτόκια

Ο σκιώδης τραπεζικός τομέας, που σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται εκτός ρυθμιστικού πλαισίου, και η αναιμική κερδοφορία των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών αδυναμιών της ευρωζώνης, όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην εξαμηνιαία έκθεση...