Επαγγελματικά ακίνητα: Μείωση 60% στις επενδύσεις τη διετία 2014-2016

Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που εντοπίζονται κυρίως στην αγορά των ξενοδοχείων αλλά και στα ακίνητα που βρίσκονται πίσω από τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών παρουσιάζει η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων.