ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σε δίνη ελληνικά ομόλογα και μετοχές

Ο μεσογειακός κυκλώνας αν και έχει την αναφορά του στο καιρικό φαινόμενο, πλήττει τις τελευταίες μέρες την Ν.Α. Μεσόγειο, ο… ιταλικός όμως, σίγουρα αφήνει το αποτύπωμά του στα Ελληνικά ομόλογα και το Χρηματιστήριο.