Ελληνικό: Μια νέα πόλη χωρίς όραμα

Iσως το μεγαλύτερο πρόβλημα με την επένδυση στο Ελληνικό είναι ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει συνειδητοποιήσει τι πρόκειται να γίνει στην έκταση των 6.500 στρεμμάτων.