20 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο πρόσφερε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους κρατούμενους φοιτητές

Την εκπαίδευση των κρατούμενων φοιτητών ενισχύει με ηλεκτρονικούς υπολογιστές το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διαθέτοντας 30 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την κάλυψη των αναγκών τους.