Το Δικαίωμα και το lifestyle

Ήταν χιλιάδες ο κόσμος στο Pride. Το κίνημα για τα Δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, δεν έχει να κάνει τόσο με τη σεξουαλικότητα, όσο με τη δομή της κοινωνίας, τις επιλογές, και την μάχη με την περιγραφή πως οτιδήποτε έξω από την οικογένεια που εγκιβωτίζεται στο τρίπτυχο «Πατρίς, Θρησκεία,...