Περιστρεφόμενοι τεχνοκράχτες

Δύο πόρτες έχει η ζωή για τον υφυπουργό της κυβέρνησης Δημήτρη Οικονόμου. Η μία είναι του Λάτση την οποία άνοιξε για να περάσει στην άλλη του υπουργείου.