27.01.2020 Η άρση της λήθης

Οι μάρτυρες του Ολοκαυτώματος διαρκής υπόμνηση του καθήκοντός μας να...