Υπ. Παιδείας: Τέλος σε σχολική αργία - Οι μαθητές στα σχολεία για... θρησκευτικές εκδηλώσεις!

Στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στην Βουλή, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές παρουσιάζει και η...