Ανίκανοι και επικίνδυνοι

Τελικά αυτή η κυβέρνηση και ειδικότερα εκείνοι που ασχολούνται για να δώσουν… λύση στο ταλαιπωρημένο ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός από ανίκανοι είναι και επικίνδυνοι!