ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αμύνταιο: Τεχνικογεωλογική μελέτη για τις κατολισθήσεις ζητά ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Την πραγματοποίηση έκθεσης τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης των περιοχών των τοπικών κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτόνερων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, με σκοπό την εξέταση των φαινομένων κατολίσθησης, των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τους οικισμούς,...