15.04.2018 ΘΥΣΙΑ ΑΜΑΧΩΝ Σύρια killers

Τον Ιανουάριο του 1991, όταν ξεκίνησε η αμερικανική «Καταιγίδα της ερήμου»...