30.09.2019 Πολλά βαρύς και λίγος!

Μαθήματα πολιτικής… ευπρέπειας παρέδωσε εντός του Κοινοβουλίου ο «γαλάζιος»...

— Άγγελος Προβολισιάνος