31.12.2020 Το νερό… νεράκι

Το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό δεν είναι...