Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη είναι Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών και την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 7ης Ιουνίου 2018.