Οι Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία ως ασθένεια - Θεωρούν ότι είναι προσωρινό πρόβλημα

Οι Έλληνες τείνουν να μην αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία ως ασθένεια, παρά τα αυξημένα ποσοστά της στη χώρα, και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα προσωρινό πρόβλημα το οποίο λύνεται με δίαιτα.