Δεν τελειώσαμε με τον φασισμό

Η εγκληματική οργάνωση καταδικάστηκε από την κοινωνία και τη Δικαιοσύνη αλλά έχει βαθιές ρίζες και ισχυρούς προστάτες