Αποκαταστάθηκε η πλατφόρμα forma.gov.gr

Γύρω στις 11 το βράδυ αποκαταστάθηκε η ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr όπου οι πολίτες ενημερώνονται και μπορούν να τυπώσουν άδειες μετακινήσεων.