ΕΕΔΑ για τις «εξώσεις» προσφύγων: Άμεσος κίνδυνος αστεγίας για χιλιάδες αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), που ως ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) στην Ελλάδα, παρακολουθεί στενά, από την ίδρυση της, τα ζητήματα μεταχείρισης αλλοδαπών, με αναλυτική ανακοίνωση της αναφέρεται στις «ανησυχητικές πληροφορίες για την επικείμενη μαζική...