50.000 ΕΥΡΩ ΣτΕ: Κανονικά το πρόστιμο για τη δικηγορική εταιρεία «Σιούφας» για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Κατέγραφαν κάθε κίνηση των υπάλληλων τους, χωρίς μάλιστα - κατά την κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- η φύση της δουλειάς τους να δικαιολογεί κάτι τέτοιο, και τώρα υποστηρίζουν ότι αν πληρώσουν άμεσα το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε θα υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.