Λίγες λέξεις, μεγάλη ζημιά

Με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση νομοθέτησε ότι «οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό ΑΕ έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων».