Συνήγορος του Πολίτη: Η Τροχαία έχει υποχρέωση να απαντά αιτιολογημένα στις ενστάσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ

Ρητή υποχρέωση έχει η Τροχαία να απαντά πλήρως αιτιολογημένα σε περίπτωση που οι πολίτες υποβάλουν ένσταση για κάποια παράβαση του ΚΟΚ. Έπειτα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως γνωστοποιείται, δε θα αρκεί δηλαδή ο χαρακτηρισμός της ένστασης ως «βάσιμη» ή «αβάσιμη» αλλά θα πρέπει να...