12.12.2019 Ρόλοι

Κεντρικό ρόλο από την πλευρά της Προοδευτικής Συμμαχίας είχε ο Νίκος Μπίστης...

— Doctor του Παρασκηνίου